news

NEXERA uhonorowana certyfikatem Ekologiczna Firma 2022

27-10-2022

W corocznym plebiscycie organizowanym przez Gazetę Finansową NEXERA została uhonorowana certyfikatem Ekologiczna Firma 2022. Nasze działania prośrodowiskowe spotkały się z dużym zainteresowaniem kapituły konkursowej, co ważne, przedstawione projekty mają długofalowy charakter i są ściśle wpisane w konsekwentnie realizowaną przez NEXERĘ strategię zrównoważonego rozwoju.

Jednym z największych wyzwań, przed którym stoi współczesne społeczeństwo, jest walka z kryzysem klimatycznym. Aby w pełni wykorzystać potencjał cyfryzacji na drodze do zrównoważonego rozwoju, technologia dostępu do internetu musi być jak najbardziej neutralna środowiskowo. Założenia te spełnia infrastruktura światłowodowa, która wyróżnia się szybkością transmisji danych, odpornością na zniszczenia, a duża oszczędność energii i bezawaryjność czyni tę technologię wysoce efektywną, co ma wymierny wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Postępująca digitalizacja daje szereg nowych możliwości w zakresie ochrony środowiska i upowszechniania proekologicznego stylu życia, a wykorzystanie potencjału wiedzy i techniki w dążeniu do zrównoważonego rozwoju to zobowiązanie ściśle wpisane w strategię i działania biznesowe naszej firmy.

Zielone inicjatywy NEXERY

Od 1 marca br. cała energia potrzebna NEXERZE do świadczenia usług na swojej sieci jest zielona. To oznacza, że mieszkańcy Regionów NEXERY mają możliwość korzystania z neutralnej energetycznie technologii dostępu do internetu. Ponad osiemset punktów poboru energii, z których korzystamy, jest zasilanych energią elektryczną wytworzoną w sposób przyjazny dla środowiska, o rocznym zużyciu na poziomie 2 GWh.

U podstaw wdrażania i rozwijania technologii przyjaznych środowisku leży dialog z interesariuszami, dlatego regularnie badamy nastroje lokalnych społeczności, a kwestie świadomości ekologicznej i ochrony środowiska są w tej wymianie jednym z najważniejszych tematów. Od 2019 r. pozyskane w Regionach liczby, trendy i wnioski publikujemy w postaci raportu #RegionyNEXERY. Jest to jedno z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, na których brakuje dostępu do szerokopasmowego internetu lub dostęp ten jest ograniczony. Bieżąca edycja opracowania zgodnie z ideą paperless dostępna jest tylko online na stronie regionynexery.pl.

Nie zapominamy również o proekologicznych rozwiązaniach w naszym najbliższym otoczeniu. Zeszłoroczne prezenty świąteczne dla pracowników i partnerów biznesowych zostały w pełni wykonane z ekologicznych materiałów. Niebawem planujemy także wdrożenie idei recyklingu do działu brandingowego, który chce produkować swoje gadżety, wykorzystując zużyte bannery outdoorowe, realizując w ten sposób koncepcję #zerowaste.

„Działalność prośrodowiskowa stanowi stały element naszej kultury organizacyjnej. Budujemy nowoczesną i najbardziej efektywną energetycznie infrastrukturę światłowodową, a nasze zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju przejawia się nie tylko w wielkoskalowych inwestycjach prowadzonych w Regionach, ale również w codziennym dialogu z interesariuszami i codziennej pracy projektowej” - komentuje Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu NEXERY.