news

NEXERA otrzymała ponad 1 mld zł finansowania od konsorcjum banków na rozwój sieci światłowodowych w Polsce

09-08-2021

Nexera podpisała z konsorcjum banków umowę kredytową na łączną kwotę ponad 1 mld zł. Pozyskane finansowanie zostanie przeznaczone na inwestycje w zakresie rozwoju sieci światłowodowych w Regionach. Porównując wielkość firmy do wysokości przyznanych środków, jest to bezprecedensowe wydarzenie na polskim rynku, potwierdzające szerokie perspektywy rozwoju i renomę operatora.

  • Za naszym sukcesem stoi dobrze opracowany plan biznesowy, realna i skuteczna strategia firmy oraz innowacyjny sposób działania naszej organizacji, oparty na modelu „agile”, który pod wieloma względami stał się benchmarkiem dla innych operatorów na rynku – mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery.

  • Jesteśmy stosunkowo niedużą organizacją, natomiast pozyskane finansowanie dłużne sytuuje nas na poziomie największych podmiotów w kraju. To niewątpliwy sukces na polskim rynku, który pokazuje, że jesteśmy wiarygodną organizacją z ogromnym potencjałem, co potwierdziły wiodące instytucje finansowe – dodaje Paweł Hordyński, Członek Zarządu ds. Finansowych w Nexerze.

Finansowanie otrzymamy w postaci kredytu na rachunku bieżącym oraz kredytu inwestycyjnego, który zostanie przeznaczony na rozwój infrastruktury światłowodowej w Regionach Nexery. Lista kredytodawców obejmuje 5 banków: Europejski Bank Inwestycyjny, Bank PKO BP, Santander, BGK oraz ING. Pozyskane środki pozwolą przekroczyć liczbę 700 tys. adresów, które docelowo znajdą się w zasięgu naszej sieci światłowodowej.