news

NEXERA na Smart City Forum we Wrocławiu

07-06-2023

Inteligentna miejscowość jest miejscem, w którym dzięki ultraszybkiej sieci światłowodowej nowoczesne technologie podnoszą dobrostan mieszkańców. To komfort codzienności i bezpieczeństwo zapewnione przez dostęp do coraz szerszej palety e-usług. To miasto zamieszkiwane przez świadomych obywateli, aktywnie uczestniczących w życiu swojej społeczności i wykorzystujących innowacje do realizacji wspólnotowych celów i ambicji.

Smart City Forum to największy w Polsce kongres poświęcony funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. Spotykają się tu nie tylko prezydenci i burmistrzowie, ale również eksperci z branż takich jak: transport, budownictwo, bezpieczeństwo, energetyka, zarządzanie danymi czy usługi publiczne. Kongres szuka odpowiedzi na pytanie, jak można wykorzystać dynamiczną transformację cyfrową dla polepszenia funkcjonowania miast oraz regionów. Koncepcje smart city, a przede wszystkim smart village i smart rural, stanowią jeden z wiodących wątków społecznych przewijających się w naszej codziennej pracy w Regionach, dlatego Smart City Forum już od kilku lat wpisane jest w nasz kalendarz imprez. W tym roku w panelu pt. „Małe miasta i gminy – strategia bycia smart” NEXERĘ reprezentował członek zarządu ds. komercyjnych, Paweł Biarda. W rozmowie ekspertów uczestniczyła również Anita Białek, Zastępczyni Wójta Gminy Kije w Regionie Świętokrzyskim, gdzie prowadzimy nasze inwestycje . Prelegenci poruszyli takie kwestie, jak Smart City 4.0, model otwartych innowacji, inwestycje w rozwój infrastruktury teleinformatycznej czy inteligentne rolnictwo. Duże zainteresowanie publiczności i ekspertów wzbudziły praktyczne przykłady smart realizacji opartych na szerokopasmowym internecie.

U podstaw idei inteligentnych miast i wsi leży powszechny dostęp do niezawodnej infrastruktury telekomunikacyjnej. To właśnie szybki internet pozwala zamieszkującym mniejsze miejscowości korzystać z innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które przyczyniają się do większego komfortu codziennego życia. A my nieodmiennie jesteśmy dumni, że stanowimy część tej ważnej cywilizacyjnej zmiany.