news

Mozaika Klimatyczna, czyli wspólna podróż po ABC klimatu!

05-06-2023

W zeszłym tygodniu cały nasz prawie 150-osobowy zespół w ramach integracji wziął udział w Mozaice Klimatycznej, czyli niesamowitych trzygodzinnych warsztatach, podczas których uczestnicy przepracowali kluczowe zagadnienia związane ze zmianą klimatu. Była to największa jak do tej pory tego rodzaju inicjatywa w Polsce pod względem ilości uczestników prowadzonych jednocześnie zajęć. W trakcie intensywnego spotkania zgłębiliśmy przyczyny zmiany klimatu, jak i skutki tego dynamicznego zjawiska dla biznesu, społeczeństw i ekosystemów.

Mozaika klimatyczna (La Fresque du Climat) to szkolenie, w którym wydzielone zespoły poznają mechanizmy rządzące zmianami ekosystemu. W ramach warsztatów uczestnicy pod kierunkiem animatora układają tytułową mozaikę ilustrującą związki między zjawiskami składającymi się na zmiany klimatu. W tym celu posługują się kartami opracowanymi na podstawie raportów naukowych IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Warsztat stworzył Francuz, Cédric Ringenbach, inżynier, wykładowca w obszarze zrównoważonego rozwoju na uczelniach inżynierskich, ekspert ds. zmian klimatu i transformacji energetycznej. Od 2017 roku w projekcie prowadzonym przez animatorów La Fresque du Climat wzięło udział ponad 100 000 osób. Wśród nich byli światowi liderzy polityczni zgromadzeni na COP25 w Madrycie w grudniu 2019 r. oraz na COP24 w Katowicach. Teraz do tego zacnego grona dołączyła również NEXERA.

Wszystkie grupy w trakcie zajęć zaangażowały nie tylko intelekt, ale i emocje. Nie zabrakło też dyskusji o priorytetach przyszłości. Teraz wzmocnieni, jesteśmy gotowi do działania i szerzenia dobrych praktyk oraz skutecznych postaw w zakresie ochrony klimatu. Bo dbałość o środowisko to suma konkretnych działań w celu zapewnienia lepszej przyszłości nie tylko dla nas, ale i kolejnych pokoleń.