news

Internet NEXERY zasilany zieloną energią

04-05-2022

Od 1 marca cała energia potrzebna NEXERZE do świadczenia usług na swojej sieci jest zielona. To oznacza, że mieszkańcy Regionów NEXERY mają możliwość korzystania z neutralnej energetycznie technologii dostępu do internetu.

Ponad osiemset punktów poboru energii, z których korzysta NEXERA, jest zasilanych energią elektryczną wytworzoną w sposób przyjazny dla środowiska, o rocznym zużyciu na poziome 2 GWh. W związku z tym gospodarstwa domowe, szkoły, jednostki administracyjne oraz lokalizacje biznesowe, które znajdują się w zasięgu naszej sieci, korzystają z internetu napędzanego energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

  • Polityka prośrodowiskowa to dla nas priorytet. Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie mieszkańcom Regionów NEXERY dostępu do wszystkich możliwości cyfrowego świata, w tym także do korzystania z neutralnej energetycznie technologii dostępu do internetu. Dzięki podjętym przez nas działaniom, nasza sieć jest już w 100 procentach oparta o OZE. To pokazuje, jak mocno dbamy o środowisko, efektywnie wykorzystujemy energię i chronimy klimat – mówi Wojciech Całka, Dyrektor ds. operacji w NEXERZE.

Według danych Raportu #RegionyNEXERY2021 ponad połowa ankietowanych (55%) ocenia swoje zaangażowanie w sprawy ekologii na co najmniej 7 punktów w skali od 1 do 10. Mieszkańcom Regionów NEXERY zależy na tym, aby w codziennym życiu wybierać rozwiązania, produkty i usługi pozytywnie oddziałowujące na środowisko. Światłowodowa sieć NEXERY jest neutralna energetycznie oraz oznacza większą przepustowość oraz dłuższą żywotność instalacji, a proces jej budowy i eksploatacji jest małoinwazyjny dla środowiska.

Rząd pod koniec marca przyjął założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski. Zakłada ona m.in., że do 2040 r. około połowa produkcji energii elektrycznej będzie pochodziła z OZE.