news

Czym jest sieć Peer-to-Peer i jakie ma zastosowania?

10-01-2023

Sieć daje użytkownikom wiele możliwości – zarówno przechowywania danych, jak i przekazywania informacji między komputerami. Różne technologie oferują unikatowe zastosowanie. Jedną z takich sieci jest Peer-to-Peer – znana także jako P2P. Czym się charakteryzuje i kiedy korzysta się z niej najczęściej?

Peer-to-Peer – co to jest? Peer-to-Peer to wyjątkowy model sieci komputerowej, w którym wszystkie połączone ze sobą urządzenia posiadają takie same uprawnienia. Nie ma tu hierarchii lub stopniowania urządzeń – każdy element sieci pełni w niej te same funkcje.

Sama sieć komputerowa to w dużym skrócie grupa połączonych ze sobą komputerów. Ów połączenie umożliwia przesyłanie informacji i wymianę danych pomiędzy urządzeniami. Elementy wchodzące w skład takiej sieci nazywane są punktami sieciowymi.

Wyróżnikiem połączenia P2P jest więc brak wyraźnego podziału między punktami sieciowymi. Każdy z nich posiada jednakowe uprawnienia. W procesie przekazywania informacji może występować w dwóch rolach – zarówno odbiorcy, jak i serwera przechowującego dane. Wpływa to m.in. na wzrost bezpieczeństwa danych. Im więcej użytkowników w sieci, tym informacje będą lepiej przechowywane i przetwarzane.

Dostęp do sieci P2P – na czym polega?

By móc korzystać i łączyć się z innymi urządzeniami w ramach sieci P2P, konieczne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania komputerowego oraz połączenia internetowego (w przypadku lokalnej sieci połączenie może odbywać się za pośrednictwem przewodu Ethernet). W wielu przypadkach wybrany program samodzielnie porządkuje współdzielone pliki i udostępnia je pozostałym użytkownikom. To ułatwia szybkie przesyłanie i wymianę danych.

W przypadku sieci P2P przesyłanie pliku z jednego komputera na drugi wymaga aktywnego uczestnictwa zarówno strony wysyłającej dane, jak i odbiorcy. Jeśli komputer, na którym znajduje się wybrany plik, nie będzie włączony, strona pobierająca straci do niego dostęp – do czasu ponownego dołączenia hosta do sieci.

Sieć P2P – jakie korzyści oferuje?

Współdzielenie informacji z innymi użytkownikami w ramach sieci Peer-to-Peer niesie za sobą kilka zalet. Należą do nich:

możliwość szybkiego utworzenia sieci – budowa sieci Peer-to-Peer nie wymaga tworzenia od podstaw złożonej infrastruktury IT. Podstawą wymiany danych pomiędzy użytkownikami jest odpowiednie oprogramowanie;
łatwe rozwijanie sieci P2P – tak jak w przypadku budowy sieci, można ją rozszerzać o kolejne elementy poprzez udostępnienie odpowiedniego oprogramowania;
sieć P2P trudno usunąć – ten rodzaj sieci nie posiada głównego serwera. Wyłączenie jednego z jej elementów nie spowoduje usunięcia sieci, ponieważ określone dane posiadają także inne punkty sieciowe;
bezpieczeństwo sieci – przeprowadzenie ataku hakerskiego na jeden z elementów sieci nie spowoduje utraty istotnych danych na innych urządzeniach. Szeroka dystrybucja informacji skutecznie chroni je przed całkowitą utratą;
niskie koszty utrzymania sieci P2P – rozwijanie sieci P2P nie wymaga drogich inwestycji i ponoszenia kosztów związanych np. z utrzymaniem serwerów; • stabilność transmisji danych – urata jednego z elementów sieci nie oznacza utraty danych. Tak samo jest w przypadku ich przesyłania – w przypadku utraty połączenia z jednym punktem sieciowym, dane mogą zostać pobrane z innego urządzenia należącego do sieci; • decentralizacja sieci – sieci P2P są zdecentralizowane, co oznacza, że nie ma centralnego organu lub kontroli nad siecią. Dzięki temu mogą być bardziej odporne na cenzurę i kontrolę, np. ze strony różnych organizacji;
prosta obsługa sieci – P2P działa w oparciu o proste oprogramowanie, nie wymaga obsługi wykwalifikowanych administratorów.

Sieć Peer-to-Peer – poznaj popularne zastosowania

Początki sieci Peer-to-Peer sięgają jeszcze lat 70., choć największą popularność zyskały na przełomie lat 90. i 2000. Wszystko dzięki popularnym w tamtym czasie programom, które umożliwiały dystrybucję i pobieranie muzyki.

Z czasem w internecie pojawiły się kolejne programy do współdzielenia plików. Dziś umożliwiają one już nie tylko swobodną wymianę muzyki, ale także filmów, oprogramowania i wielu innych plików.

Wymiana plików multimedialnych na dużą skalę to jednak niejedyne zastosowanie, jakie znaleziono dla sieci P2P na przestrzeni lat. Tego typu połączenie wykorzystuje się również m.in. w przypadku serwisów handlowych, usług finansowych w sieci, tworzenia oprogramowania typu open source oraz e-learningu.

W ostatnich latach sieć Peer-to-Peer znów zyskała popularność – tym razem dzięki kryptowalutom. P2P umożliwia dokonywanie bezpośrednich wymian między użytkownikami. Jednocześnie taka wymiana dokonuje się bez weryfikacji i nadzoru emitenta lub izby rozliczeniowej.

Przeczytaj także: Na czym polega streaming? Wszystko co musisz wiedzieć Internet Wi-Fi czy po kablu? Który lepszy? Budowa przyłącza światłowodowego – jak rozkładają się koszty?