news

Adres IP – czym jest i jak go sprawdzić

05-11-2022

Adres IP to istotny element połączenia internetowego. To specjalny identyfikator, który umożliwia właściwą komunikację i wymianę informacji między urządzeniami. Czym różnią się poszczególne adresy IP? Czy to identyfikator przypisany na stałe? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Adres IP – co to jest?

Adres IP to indywidualny numer każdego urządzenia, które może połączyć się z siecią. Posiadają go przede wszystkim komputery, smartfony i tablety itp.

Najpopularniejsza jest wersja czwarta (IPv4), ale ponieważ urządzeń wciąż przybywa, to adresy tej wersji wyczerpują się i coraz bardziej popularne stają się adresy wersji szóstej (IPv6). W tym artykule opisujemy IPv4.

Adresy IPv4 to 32-bitowe liczby całkowite. To forma stosunkowo łatwa do zapamiętania. Na indywidualny adres IP składają się 4 liczby oddzielone od siebie kropkami. Każda z liczb pochodzi z zakresu od 0 do 255. Tak utworzony ciąg umożliwia urządzeniom prawidłową komunikację i identyfikację w sieci.

Do czego służy adres IP? Dzięki niemu wybrane komunikaty i informacje trafiają do określonego odbiorcy. Jednocześnie umożliwia rozpoznanie i zlokalizowanie określonego urządzenia, co może mieć znaczenie np. w obliczu nieprzestrzegania prawa i popełniania wykroczeń w sieci.

Rodzaje adresów IP

Adresy IP można podzielić na dwie kategorie.

Lokalny (prywatny) adres IP

Dzięki lokalnemu IP (nazywanym także prywatnym), dane urządzenie nie jest widoczne dla użytkowników spoza sieci lokalnej. Ten rodzaj adresu przydzielany jest najczęściej przez serwer DHCP i stosuje się go do identyfikacji urządzeń w wewnętrznej sieci LAN. Lokalny adres IP wygląda następująco: np. 192.168.1.X. W miejscu X pojawia się oznaczenie konkretnego urządzenia.

Pule adresów zarezerwowane dla sieci prywatnych:

10.x.x.x

172.16.x.x

192.168.x.x

Publiczny adres IP

Adres umożliwiający połączenie z każdą dostępną siecią. Oznacza również, że urządzenie, z którego korzystamy, jest widoczne dla pozostałych użytkowników. Taki adres daje możliwość swobodnego przesyłania i otrzymywania informacji z sieci, ale równocześnie naraża na ataki hakerów, dlatego należy zadbać o aktualizację oprogramowania, prawidłowe skonfigurowanie firewall na routerze, zablokowanie dostępu do routera z zewnątrz sieci oraz stosowanie silnych haseł.

W każdej z powyższych sieci mogą funkcjonować dodatkowo dwa typy adresów – dynamiczny oraz stały.

Dynamiczny/zmienny adres IP

Dynamiczny adres IP to obecnie najpopularniejszy rodzaj identyfikatora stosowany przy połączeniach z siecią. Nie jest przypisywany na stałe – ulega zmianie m.in. po upływie określonego czasu lub zresetowaniu routera.

Stały adres IP

W tym przypadku adres IP jest na stałe przypisany do wybranego urządzenia. Nie jest to rozwiązanie powszechne. By uzyskać stały adres, trzeba skontaktować się z dostawcą usług internetowych – takie rozwiązanie może być dodatkowo płatne. Kiedy stosuje się stałe IP? Najczęściej dotyczy to sytuacji, w której zasoby danego urządzenia są udostępniane poza siecią lokalną, np. hosting strony internetowej, serwer prywatny itp.

Jak sprawdzić adres IP w systemie Windows?

Jednym z najpopularniejszych systemów operacyjnych w przypadku komputerów stacjonarnych jest Windows. Jak sprawdzić adres IP na urządzeniach z tym oprogramowaniem?

· Przejdź do Panelu sterowania i wybierz opcję Sieci i internet, · następnie otwórz zakładkę Centrum sieci i udostępnienia, · przejdź do opcji Zmień ustawienia karty (w przypadku urządzeń z oprogramowaniem Windows 8 przejdź do Ustawień i wybierz zakładkę Ethernet), · kliknij w ikonę sieci prawym przyciskiem myszy, przejdź do opcji Stan i wybierz Szczegóły (Status i Szczegóły w przypadku Windows 8).

Jak sprawdzić adres IP na urządzeniach Mac OS?

W przypadku urządzeń Apple’a adres IP możesz sprawdzić w następujący sposób:

· kliknij przycisk Option na pulpicie urządzenia, · w menu wybierz opcję Adres IP – na ekranie pojawi się informacja o aktualnym adresie urządzenia.

Czy można zmienić adres IP?

Zmiana adresu IP jest możliwa – co więcej może przynieść wiele korzyści.

Jakie korzyści wynikają z okresowej zmienności adresu IP?

· Wzrost bezpieczeństwa korzystania z sieci; · uniemożliwienie śledzenia aktywności w internecie; · umożliwia dostęp m.in. do treści niedostępnych dla odbiorców w danym kraju lub regionie; · umożliwia dostęp do treści w przypadku, gdy na dany adres IP jest nałożona np. blokada.

Sam proces zmiany IP nie jest skomplikowany, co więcej, istnieje kilka sposobów, by to zrobić.

Jak zmienić adres IP?

Istnieje kilka metod umożliwiających zmianę adresu IP: · reset routera – wyłączenie i ponowne uruchomienie urządzenia spowoduje także zmianę dotychczasowego adresu IP (pod warunkiem, że nasz ISP przydziela adresy losowo); · kontakt z dostawcą usług internetowych – o zmianę adresu IP możesz poprosić także operatora telekomunikacyjnego. Czasem może się to jednak wiązać z dodatkową opłatą; · skorzystaj z sieci VPN – serwer VPN pośredniczy w procesie przesyłania informacji między użytkownikiem a siecią. Dla operatora widoczny jest zatem IP właściciela serwera, a nie konkretnego użytkownika.

Przeczytaj także: Jak sprawdzić czy strona internetowa jest bezpieczna? Jak zabezpieczyć sieć wi-fi krok po kroku? Czym się kierować przy wyborze domowego internetu?