news

NEXERA z nową animowaną czołówką

Do elementów identyfikacji Nexery wprowadziliśmy nowy, dynamiczny wideo dżingiel.

Firma

Kim jesteśmy?

NEXERA to infrastrukturalna grupa telekomunikacyjna, budująca nowoczesną światłowodową sieć dostępową (ang. Next Generation Access – NGA). Obecne projekty realizujemy w czternastu obszarach środkowej i północno-wschodniej Polski w ramach jednego z najważniejszych programów polskiego rządu – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Grupę NEXERY tworzą obecnie:

Nexera Holding Sp. z o.o.

spółka zarządzającą działalnością grupy i właściciel spółek operacyjnych Grupy.

Nexera Sp. z o.o.

operator hurtowy i właściciel sieci światłowodowej.

Nexera Fiber Sp. z o.o.

spółka celowa.

Nexera F2 Sp. z o.o.

spółka celowa.

Udziałowcy grupy NEXERA

INFRACAPITAL

86% udziałów Nexera Holding Sp. z o.o.

Wiodący europejski inwestor infrastrukturalny. Inwestuje, buduje i zarządza infrastrukturą kluczową dla zmieniających się potrzeb społeczeństwa, wspierając w ten sposób długoterminowy wzrost gospodarczy.

Infracapital jest częścią M&G Investments z Grupy Prudential. Zarządza aktywami o wartości ponad 3 miliardów funtów. Działa w 10 europejskich krajach. Jest właścicielem między innymi następujących spółek działających w branży telekomunikacyjnej: Gigaclear w Wlk. Brytanii, Alticom w Holandii, Falbygdens Energi w Szwecji. W Polsce jest również właścicielem Duon Dystrybucja.

NOKIA

14% udziałów Nexera Holding Sp. z o.o.

Globalny lider technologii służących dostawcom usług komunikacyjnych, administracji, dużym przedsiębiorstwom oraz konsumentom. Jest zarówno współwłaścicielem jak i partnerem technologicznym NEXERY.

Nokia działa w ponad 100 krajach na świecie. W Polsce zatrudnia ok. 5 400 pracowników. Europejskie Centrum Oprogramowania i Inżynierii we Wrocławiu to największa w Polsce instytucja badawczo-rozwojowa ICT.

Zespół zarządzający

W skład zarządu Nexera Holding Sp. z o.o. wchodzą wysokiej klasy specjaliści z sektora telekomunikacyjnego, z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu kompleksowymi projektami. Celem Zarządu jest przeprowadzenie firmy przez fazę start-upową, realizacja projektu w ramach POPC i budowa operatora hurtowego, a następnie dalszy rozwój na polskim rynku.

Jacek Wiśniewski

Prezes Zarządu

W NEXERZE odpowiada za zarządzanie siecią i operacje biznesowe. Wysokiej klasy menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem, zarządzający działami technicznymi spółek telekomunikacyjnych. Pełnił funkcję Dyrektora Obszaru Technologii i Zarządzania Siecią w wiodącej firmie telekomunikacyjnej, był też odpowiedzialny za budowę i rozwój jednego z operatorów telekomunikacyjnych.

Paweł Biarda

Członek Zarządu ds. Komercyjnych

W NEXERZE odpowiada za portfel produktów i sprzedaż. Jest specjalistą w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i ekspertem ds. telekomunikacji oraz energetyki z ponad 20-letnim stażem. Doradzał największym firmom telekomunikacyjnym działającym na polskim rynku. Tworzył i wdrażał strategie i modele biznesowe, produktowe i komercjalizacji.

Paweł Hordyński

Członek Zarządu ds. Finansowych

Sprawuje nadzór nad całością operacji finansowych NEXERY. W kilkunastoletniej karierze pełnił funkcje dyrektora finansowego w podmiotach o wielomilionowych przychodach, zarówno w firmach z udziałem Skarbu Państwa, podmiotach prywatnych jak i spółkach notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Piotr Wieczorkiewicz

Członek Zarządu ds. Operacji

Nadzoruje budowę i utrzymanie sieci oraz realizowanych na niej operacji biznesowych, w tym podłączeń abonentów operatorów detalicznych. Odpowiada za działania i rozwój platform oraz systemów IT w NEXERZE. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej; zajmował stanowiska kierownicze i dyrektorskie.