news

NEXERA otrzymała ponad 1 mld zł finansowania od konsorcjum banków na rozwój sieci światłowodowych w Polsce

Nexera podpisała z konsorcjum banków umowę kredytową na łączną kwotę ponad 1 mld zł.

Firma

Kim jesteśmy?

NEXERA to infrastrukturalna grupa telekomunikacyjna, budująca nowoczesną światłowodową sieć dostępową (ang. Next Generation Access – NGA). Obecne projekty realizujemy w czternastu obszarach środkowej i północno-wschodniej Polski w ramach jednego z najważniejszych programów polskiego rządu – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Grupę NEXERY tworzą obecnie:

Nexera Holding Sp. z o.o.

spółka zarządzającą działalnością grupy i właściciel spółek operacyjnych Grupy.

Nexera Sp. z o.o.

operator hurtowy i właściciel sieci światłowodowej.

Nexera Fiber Sp. z o.o.

spółka celowa.

Nexera F2 Sp. z o.o.

spółka celowa.

Nexera F3 Sp. z o.o.

spółka celowa.

Udziałowcy grupy NEXERA

INFRACAPITAL

95,1% udziałów Nexera Holding Sp. z o.o.

Infracapital inwestuje, buduje oraz zarządza różnorodną infrastrukturą odpowiadając na zmieniające się potrzeby społeczeństwa oraz wspierając długookresowy wzrost gospodarczy. Aktywnie uczestniczy we wszystkich swoich inwestycjach, zarówno w fazie początkowej jak i zaawansowanej, aby w pełni wykorzystać ich potencjał i zapewnić, że są długotrwałe – dzięki dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb biznesowych i społecznych. Takie podejście przynosi wartość inwestorom i otoczeniu, bo oferowane inwestycje wykorzystują potencjał stabilnego i zrównoważonego rozwoju. Spółki z portfela Infracapital współpracują blisko ze społecznościami, w sąsiedztwie których działają, z korzyścią dla wszystkich interesariuszy. Infracapital jest dobrze przygotowany do realizacji ważnych projektów, które przyczyniają się do budowania naszej przyszłości. Zespół doświadczonych specjalistów kierowany przez założyciela współpracuje z ponad 50 spółkami w Europie i gromadzi kapitały klientów w ramach sześciu funduszy.

Infracapital należy do M&G Plc. – czołowego europejskiego funduszu zajmującego się zarządzaniem oszczędnościami i inwestycjami. M&G zarządza długoterminowymi oszczędnościami ponad 5 milionów osób i jest głównym inwestorem w Wielkiej Brytanii oraz globalnie.

www.infracapital.co.uk

NOKIA

4,9% udziałów Nexera Holding Sp. z o.o.

Globalny lider technologii służących dostawcom usług komunikacyjnych, administracji, dużym przedsiębiorstwom oraz konsumentom. Jest zarówno współwłaścicielem jak i partnerem technologicznym NEXERY.

Nokia działa w ponad 100 krajach na świecie. W Polsce zatrudnia ok. 5 400 pracowników. Europejskie Centrum Oprogramowania i Inżynierii we Wrocławiu to największa w Polsce instytucja badawczo-rozwojowa ICT.

Zespół zarządzający

W skład zarządu Nexera Holding Sp. z o.o. wchodzą wysokiej klasy specjaliści z sektora telekomunikacyjnego, z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu kompleksowymi projektami. Celem Zarządu jest przeprowadzenie firmy przez fazę start-upową, realizacja projektu w ramach POPC i budowa operatora hurtowego, a następnie dalszy rozwój na polskim rynku.

Jacek Wiśniewski

Prezes Zarządu

W NEXERZE odpowiada za zarządzanie siecią i operacje biznesowe. Wysokiej klasy menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem, zarządzający działami technicznymi spółek telekomunikacyjnych. Pełnił funkcję Dyrektora Obszaru Technologii i Zarządzania Siecią w wiodącej firmie telekomunikacyjnej, był też odpowiedzialny za budowę i rozwój jednego z operatorów telekomunikacyjnych.

Paweł Biarda

Członek Zarządu ds. Komercyjnych

W NEXERZE odpowiada za portfel produktów i sprzedaż. Jest specjalistą w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i ekspertem ds. telekomunikacji oraz energetyki z ponad 20-letnim stażem. Doradzał największym firmom telekomunikacyjnym działającym na polskim rynku. Tworzył i wdrażał strategie i modele biznesowe, produktowe i komercjalizacji.

Paweł Hordyński

Członek Zarządu ds. Finansowych

Sprawuje nadzór nad całością operacji finansowych NEXERY. W kilkunastoletniej karierze pełnił funkcje dyrektora finansowego w podmiotach o wielomilionowych przychodach, zarówno w firmach z udziałem Skarbu Państwa, podmiotach prywatnych jak i spółkach notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Piotr Wieczorkiewicz

Członek Zarządu ds. Operacji

Nadzoruje budowę i utrzymanie sieci oraz realizowanych na niej operacji biznesowych, w tym podłączeń abonentów operatorów detalicznych. Odpowiada za działania i rozwój platform oraz systemów IT w NEXERZE. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej; zajmował stanowiska kierownicze i dyrektorskie.