Strona główna O Firmie

Zespół zarządzający

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY

splitter

W skład zarządu Nexera Holding Sp. z o.o. wchodzą wysokiej klasy specjaliści z sektora telekomunikacyjnego, z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu kompleksowymi projektami. Celem Zarządu jest przeprowadzenie firmy przez fazę start-upową, realizacja projektu w ramach POPC i budowa operatora hurtowego, a następnie dalszy rozwój na polskim rynku.

jacek1.jpgJACEK WIŚNIEWSKI, Prezes Zarządu

 

W NEXERZE odpowiada za zarządzanie siecią i operacje biznesowe. Wysokiej klasy menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem, zarządzający działami technicznymi spółek telekomunikacyjnych. Pełnił funkcję Dyrektora Obszaru Technologii i Zarządzania Siecią w wiodącej firmie telekomunikacyjnej, był też odpowiedzialny za budowę i rozwój jednego z operatorów telekomunikacyjnych.

b3-v3.jpg

 

 

PAWEŁ BIARDA, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu

 

W NEXERZE odpowiada za portfel produktów i sprzedaż. Jest specjalistą w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i ekspertem ds. telekomunikacji oraz energetyki z ponad 20-letnim stażem. Doradzał największym firmom telekomunikacyjnym działającym na polskim rynku. Tworzył i wdrażał strategie i modele biznesowe, produktowe i komercjalizacji.

      

ph.jpgPAWEŁ HORDYŃSKI, Członek Zarządu ds. Finansowych

 

Sprawuje nadzór nad całością operacji finansowych NEXERY. W kilkunastoletniej karierze pełnił funkcje dyrektora finansowego w podmiotach o wielomilionowych przychodach, zarówno w firmach z udziałem Skarbu Państwa, podmiotach prywatnych jak i spółkach notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

b4-v3.jpg

 

 

DAVID LEVERETT, Członek Zarządu ds. Planowania i Budowy Sieci

 

Odpowiada za projekt i budowę sieci światłowodowej NEXERY. Menedżer ds. budowy z wieloletnim doświadczeniem na rynkach międzynarodowych. Pracował nad projektami, które realizowane były m.in. w Wielkiej Brytanii, Egipcie, Kazachstanie i Australii. Posiada również znaczące doświadczenie w zakresie projektów budowy nieruchomości komercyjnych na polskim rynku.