Strona główna O Firmie

Balmoso Investements

Balmoso Investements Sp. z.o.o.

splitter

Balmoso Investments Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy NEXERA. Jest to spółka celowa, powstała na potrzeby budowy dofinansowanej sieci światłowodowej w ramach POPC w obszarze płockim.

 

Balmoso Investments Sp. z o.o. w 2018 roku, wzięła udział w pierwszej rundzie konkursu prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w ramach trzeciego naboru I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Spółka wygrała konkurs i uzyskała decyzję o dofinansowaniu do budowy sieci światłowodowej o przepustowości min. 100 Mb/s w obszarze płockim.

 

W skład zarządu Spółki Balmoso Investments Sp. z o.o. wchodzą:

  • Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu,
  • Paweł Biarda – Członek Zarządu,
  • Paweł Hordyński – Członek Zarządu.