Strona główna

Kontakt

Dla operatorów

Rozpocznij współpracę z NEXERĄ:

Nexera Holding sp. z o.o.

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000559825

NIP: 522 303 01 47

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:  1.556.000,00 PLN

dla mediów

Szukasz informacji prasowych i korporacyjnych? Skontaktuj się z nami:

Nexera sp. z o.o

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000637244

NIP: 522 307 16 43

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 101.208.750,00 PLN

dla mieszkańców i szkół

Szukasz informacji o sieci NEXERY w swoim regionie? Napisz do nas:

Atrium Plaza, VIp.

al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa

Utrzymanie sieci nexery

Zauważyłeś uszkodzoną sieć? Poinformuj nas:

dane osobowe

Działamy zgodnie z RODO. Napisz do nas, jeżeli masz pytania związane z danymi osobowymi:

splitter