NEXERA

Uzgodnienia dokumentacji technicznej, wydawanie warunków technicznych, wywiad branżowy, nadzory, obsługa Narad Koordynacyjnych

Uzgodnienia dokumentacji technicznej, wydawanie warunków technicznych, nadzory, obsługa Narad Koordynacyjnych oraz dokonywanie wywiadów branżowych ze strony NEXERY Sp z o.o. jest realizowana przez Partnera współpracującego:

Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Z tytułu czynności związanych z uzgodnieniem dokumentacji technicznej, wydaniem warunków technicznych, sprawowaniem nadzorów oraz dokonaniem wywiadów branżowych Partner współpracujący pobiera opłaty zgodnie z cennikiem znajdującym się TUTAJ

Wnioski należy składać w formie elektronicznej. Szablon wniosku dostępny w dokumentach do pobrania poniżej.

Komplet dokumentów wraz z wnioskiem prosimy przesłać na adres mailowy: uzgodnij@nexera.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

Wniosek: • Temat wystąpienia - uzgodnienie, warunki techniczne, wywiad branżowy • Rodzaj inwestycji • Lokalizacja inwestycji (numer działki, obręb, gmina, powiat, województwo, oznaczenie drogi wraz z kilometrażem) • Nazwa Inwestora – nazwa podmiotu na jaki ma zostać wystawione uzgodnienie • Nazwa podmiotu występującego z wnioskiem – pełnomocnik Inwestora • Adres korespondencyjny do ew. kontaktu (dane teleadresowe, adres e-mail) • Sposób odbioru dokumentacji (standardem jest opinia elektroniczna, jeśli wymagana tradycyjna metoda należy to opisać)

Dokumentację techniczną: • Opis inwestycji oraz jej sposób realizacji • Ingerencja i sposób oddziaływania inwestycji na infrastrukturę znajdującą się na terenie prowadzonych prac • Mapa orientacyjna z lokalizacją inwestycji w skali 1:10 000 lub 1:20 000 • Mapa do celów projektowych z Ośrodka Geodezyjnego właściwego dla terenu, na którym prowadzone będą prace • Załączniki dodatkowe (przekroje poprzeczne, podłużne z naniesionymi mediami mogącymi być w kolizji z prowadzonymi pracami – dodatkowo należy podać rzędne terenu dla tych mediów, głębokość prowadzonych prac oraz odległość między istniejącymi mediami i projektowaną inwestycją)

Dokumenty do pobrania:

Cennik opłat za wydanie warunków technicznych i uzgodnień zgłaszanych do NEXERYCennik opłat za wydanie warunków technicznych i uzgodnień zgłaszanych do NEXERY
Download
Wniosek o wydanie warunków technicznych i uzgodnień NEXERYWniosek o wydanie warunków technicznych i uzgodnień NEXERY
Download

Zgłoszenia dotyczące obsługi Narad Koordynacyjnych prosimy kierować na adres mailowy: zudp@nexera.pl

Dokumentacje w formie tradycyjnej prosimy przesyłać na adres:

IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o. ul.Dr. Stefana Kopcińskiego 62 90-032 Łódź

Z dopiskiem: „Wniosek o wydanie warunków technicznych i uzgodnień NEXERY”.