Home page

Contact

Operators

Start cooperation with NEXERA:

Nexera Holding sp. z o.o

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000559825

NIP: 522 303 01 47

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:  2.456.100,00 PLN

For Media

Looking for press & corporate information? Contact with us:

nexera sp. z o.o

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000637244

NIP: 522 307 16 43

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 117.504.350,00 PLN

Inhabitants & Schools

Looking for more information about NEXERA coverage in your area? Contact us:

NEXERA Fiber Sp. z o.o.

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000559825

NIP: 525 278 28 90

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5.000,00 PLN

Network service

Have you noticed the damaged network? Inform us:

Atrium Plaza, VIp.

al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa

Personal data

We care about your privacy. For more information contact us:

splitter