news

Światłowód w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – co warto wiedzieć?

11-06-2022

Światłowód w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – co warto wiedzieć? Internet, choć uznawany jest dziś za powszechny, nie dociera jeszcze wszędzie. Na terenie Polski nie brakuje miejsc, w których dostęp do sieci jest ograniczony. Skutkuje to ograniczeniem możliwości i wykluczeniem komunikacyjnym mieszkańców wybranych okolic. Dzięki projektowi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa światłowód ma dostarczać szybki internet tam, gdzie do tej pory nie było to możliwe. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tej realizacji? Odpowiadamy na pytania.

Jakie są założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa?

Program Operacyjny Polska Cyfrowa to projekt, który ma na celu rozbudowę sieci dostępowej szerokopasmowego internetu na obszary, w których do tej pory nie było takich możliwości. Jego celem jest zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu w czasach postępującej digitalizacji.

Rozbudowa sieci dostępowej z różnych przyczyn może być ograniczona. Nie każda miejscowość spełnia warunki, by takie połączenie utworzyć. Przyczyną problemu może być infrastruktura, specyficzne ukształtowanie terenu lub zbyt wysokie koszty. Dla operatorów detalicznych docieranie z usługami do trudno dostępnych lokalizacji może być po prostu nieopłacalne.

Projekt POPC ma zniwelować te różnice. Operatorzy wybrani w ramach przetargów uzyskali dodatkowe środki na rozbudowę sieci internetowej. Dzięki temu możliwe stały się inwestycje na obszarach, które do tej pory nie zyskały biznesowego zainteresowania dostawców detalicznych.

Jak szacują specjaliści, do 2023 roku w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa światłowód i internet szerokopasmowy mają dotrzeć do nawet 2 mln mieszkańców terenów trudno dostępnych.

Światłowód w ramach projektu POPC

Wśród operatorów, którzy uzyskali finansowanie w ramach projektu POPC jest NEXERA.

Od tamtej pory sieć NEXERY rozwinęła się na obszarze czterech regionów:

• Warmii i Mazur, • Kujaw, Pomorza i Mazowsza, • województwa łódzkiego, • regionu świętokrzyskiego.

Na jakich obszarach powstaje sieć w projekcie POPC?

Uczestnicy projektu POPC w ramach dofinansowania muszą spełnić określone warunki. Jednym z nich jest dostarczenie usługi szybkiego internetu na wyznaczonych obszarach. To tak zwane białe adresy – tam szybkie łącze powstaje w pierwszej kolejności. Taka baza adresowa powstaje z inicjatywy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak wygląda wybór adresów do projektu?

Wybór adresów do budowy sieci to skomplikowany proces obejmujący kilka etapów. W pierwszej kolejności UKE tworzy specjalną mapę obszarów, które do tej pory nie były przyłączone do sieci. Powstaje ona na podstawie rejestru oraz gminnych i powiatowych list adresów gospodarstw domowych.

Powyższe informacje pomagają w określeniu czarnych plam (punktów adresowych z dostępem do szerokopasmowego internetu) i białych plam (obszarów słabo zaludnionych). Kolejne etapy planowania obejmują jeszcze optymalny przebieg sieci oraz opłacalność całej inwestycji.

Jak sprawdzić, czy Twój adres zyska dostęp do sieci?

Jeśli Twój adres znajduje się na obszarze, na którym dostęp do internetu jest ograniczony, możesz sprawdzić, czy został on uwzględniony w projekcie POPC. Jak to zrobić?

W pierwszej kolejności skorzystaj z wyszukiwarki gospodarstw domowych znajdującej się na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Zajdziesz tam informacje o realizowanych i zaplanowanych inwestycjach. Na obszernej mapie szczegółowo oznaczono lokalizacje, które mają w przyszłości uzyskać dostęp do usług.

Co, jeśli Twój adres nie został uwzględniony w wyszukiwarce? Możesz zgłosić się do urzędu z prośbą o uzupełnienie danych. Warto jednak pamiętać, że brak adresu może wynikać z niedopełnienia obowiązków zgłoszenia budowy do gminy.

Połączenie do sieci – sprawdź oferty operatorów

Na stronie projektu POPC znajduje się także informacja zachęcająca mieszkańców do zgłaszania zapotrzebowania na usługi operatorom. Jeśli ktoś z Twojej okolicy ma już dostęp do szybkiego internetu, możesz skontaktować się z jego dostawcą. Operatorzy, którzy zaplanowali już budowę sieci na wybranym obszarze, mogą podejmować działania jako pierwsi. Jednoczenie na zrealizowanie projektu mają 3 lata.

Dzięki NEXERZE również możesz sprawdzić, gdzie w przyszłości powstanie światłowód. Na naszej stronie znajdziesz interaktywną mapę uwzględniającą istniejące i zaplanowane połączenia. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszesz swój adres, a zyskasz wgląd w proces budowy przyłącza na danym obszarze. Dzięki legendzie możesz określić, w jakim czasie światłowód zostanie uruchomiony.

Pod każdym adresem znajdziesz także listę operatorów detalicznych oferujących usługi w Twojej okolicy.

Co utrudnia budowę światłowodu w ramach POPC?

Na przebieg inwestycji w ramach POPC wpływa wiele czynników. Niestety, zdarzają się także utrudnienia, które opóźniają lub całkowicie uniemożliwiają dostarczenie usług internetowych do klientów.

Budowa sieci na danym obszarze wymaga uzyskania odpowiednich zgód i pozwoleń. Dotyczy to nie tylko od lokalnych władz, ale także właścicieli posesji, przez które ma przebiegać światłowód.

Jeśli dany właściciel nie udzieli zgody operatorowi, budowa nie może być kontynuowana. Przeszkodą mogą okazać się także regulacje prawne, np. problem z ustaleniem prawomocnego właściciela posesji. Niestety, w obliczu takich przeszkód dostawcy internetu są zmuszeni czekać do momentu ich wyjaśnienia.

Znaczącym utrudnieniem w rozwoju sieci mogą okazać się także przeszkody wynikające z lokalnej infrastruktury. Do budowy światłowodu wykorzystuje się już istniejącą podbudowę słupową i podziemną różnych operatorów i gestorów. Dopiero na dalszych etapach rozwoju sieci powstają połączenia doziemne.
Jeśli doprowadzenie usług internetowych żadną z tych metod nie jest możliwe, niezbędne będzie wprowadzenie zmian w pierwotnym planie budowy.

Czy adres może zostać wykreślony z projektu POPC?

Do takiej sytuacji może dojść w momencie, gdy z powodu przeszkód (formalnych lub lokalizacyjnych) dostarczenie usług światłowodowych na danym obszarze nie będzie możliwe. W takim przypadku operator dokonuje zmiany adresu. Może go zastąpić innym, znajdującym się w okolicy, jeśli dostęp do niego nie jest utrudniony.