news

Podział sieci komputerowych ze względu na wielkość

07-11-2022

Sieci komputerowe to bardzo szerokie pojęcie – wychodzące poza tradycyjny internet. Mogą różnić się od siebie zarówno wielkością, zasięgiem, jak i rodzajem połączenia. Czym są sieci komputerowe, jakie możliwości oferują i jak z nich korzystać? Dowiedz się więcej.

Sieć komputerowa – co to takiego?

Sieć komputerowa to określenie stosowane w przypadku grup urządzeń (komputerów, urządzeń mobilnych, a także urządzeń peryferyjnych), między którymi możliwa jest wymiana informacji. Komunikacja w sieci jest możliwa dzięki wspólnemu dostępowi do medium – może to być dostęp poprzez sygnał bezprzewodowy lub fizyczny przewód między urządzeniami.

Na całą sieć składają się tzw. punkty sieciowe. To urządzenia, które znajdują się w jej obrębie i są w stanie przekazywać informacje. Dostęp do wspólnej sieci jest możliwy m.in. za pośrednictwem oprogramowania, przeglądarki, poczty elektronicznej itp.

Komunikację w obrębie sieci komputerowej umożliwiają tzw. media transmisyjne. To elementy, dzięki którym możliwe jest łącznie się pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Na sieć składają się m.in. routery, modemy, przełączniki sieciowe (switch) przewodowe oraz bezprzewodowe, serwery, karty sieciowe, hosty oraz medium łączące wymienione elementy (fale radiowe lub kable).

Jak działa sieć komputerowa?

Podstawą funkcjonowania sieci komputerowej jest obecność punktów umożliwiających odbieranie i przekazywanie informacji do urządzeń. Wiele zależy od jej rozległości i podłączonych urządzeń.

W przypadku internetu taką funkcję spełniają m.in. routery. To właśnie dzięki nim każdy z użytkowników internetu jest w stanie przesyłać i otrzymywać dane od innych internautów. Dane są przekazywane między połączonymi punktami sieci i stąd trafiają do poszczególnych użytkowników.

Jakie możliwości oferuje sieć komputerowa?

Jakie możliwości zyskują użytkownicy korzystający z konkretnej sieci komputerowej?

Przede wszystkim taki rodzaj połączenia umożliwia szybką komunikację z innymi użytkownikami sieci. W przypadku internetu ów połączenie ma wymiar globalny, a w przypadku mniejszych sieci – jedynie lokalny. W ramach takiej komunikacji osoba działająca w wybranej sieci może nie tylko przesyłać wiadomości, ale także pliki i dane.

W ramach jednej sieci możliwe jest także udostępnianie zasobów sprzętowych. Dzięki np. domowej sieci możesz zdalnie korzystać z dysku, drukarki lub skanera. Co więcej, w ten sposób możliwe jest także zdalne uruchamianie programów na innych urządzeniach. Podsumowując – poszczególne punkty sieciowe mogą na różne sposoby oddziaływać z jej innymi składnikami.

Jak wygląda podział sieci komputerowych? Poznaj poszczególne typy sieci

Sieci komputerowe można podzielić pod względem ich wielkości i zasięgu działania. Podział na poszczególne sieci – od największej do najmniejszej, wygląda następująco:

Sieć WAN

WAN to skrót od Wide Area Network. To najbardziej rozległa z dostępnych sieci komputerowych. Obejmowany przez nią obszar jest w zasadzie nieograniczony – umożliwia przesyłanie danych na duże odległości, np. pomiędzy kontynentami. Najlepszym przykładem sieci WAN jest internet. Ma ogromny zasięg i umożliwia przekazywanie danych z różnych zakątków świata. Sam dostęp do sieci możliwy jest w przypadku wykupienia usługi u operatora telekomunikacyjnego.

Sieć MAN

MAN to skrót od Metropolitan Area Network. To określenie sieci funkcjonującej na znacznie mniejszym obszarze – w tym przypadku jest to określona aglomeracja miejska. Tego rodzaju połączenie jest możliwe dzięki dwóm popularnym metodom. Sieć MAN może opierać się na przewodach światłowodowych lub bezprzewodowych sygnałach radiowych. W tym przypadku dostęp także będzie możliwy dopiero dzięki udostępnieniu usługi przez operatora.

Sieć CAN

CAN to skrót od Campus Area Network. W tym przypadku sieć komputerowa obejmuje swoim zasięgiem do kilkudziesięciu metrów. Takie rozwiązanie może być stosowane np. w obrębie jednej firmy. Sieć CAN może połączyć ze sobą kilka budynków i zapewnić bezpieczne przesyłanie danych – bez ingerencji użytkowników z zewnątrz i zakłóceń sygnału. Zwykle tego typu połączenie jest dostępne jedynie dla określonej grupy użytkowników.

Sieć LAN

LAN to skrót od Local Area Network. To określenie jednego z najpopularniejszych rodzajów połączenia – sieci lokalnej znajdującej się w każdym domu, w którym występuje łącze Internetowe. Oznacza grupę co najmniej dwóch urządzeń połączonych ze sobą w obrębie niedużego obszaru. Podstawowa wersja tego połączenia wymagała przeprowadzenia przewodu Ethernet między urządzeniami. Obecnie popularną alternatywą jest sieć WLAN – funkcjonująca dzięki bezprzewodowemu połączeniu Wi-Fi.

Sieć PAN

PAN to skrót od Personal Area Network. To najmniejszy rodzaj sieci komputerowej, obejmujący różne urządzenia w obrębie gospodarstwa domowego. Do ich połączenia może dojść bezpośrednio (np. za pomocą kabla USB) lub z wykorzystaniem sieci wyższego poziomu (np. przewodowego połączenia LAN). W ramach tego połączenia wykorzystuje się także technologie bezprzewodowe, m.in. Bluetooth.

Przeczytaj także: Operator hurtowy a detaliczny – na czym polega wybór dostawcy internetu światłowodowego? Spam – jak zablokować niechciane wiadomości? Jak bezpiecznie korzystać z internetu?