Integracja z API NEXERA

Czym jest API NEXERA? Jakie korzyści są z nim związane? Kto może z niego skorzystać?

W celu zapewnienia sprawnej współpracy NEXERY będącej Operatorem Hurtowym z Operatorami Korzystającymi został stworzony zestaw komunikatów API NEXERA, które jednocześnie upraszczają procesy biznesowe, jak również pozwalają na automatyczną ich realizację. W ten sposób czasochłonne procesy ręczne możliwe są do zastąpienia przez zautomatyzowany systemem, oferujący możliwość sprawnej współpracy z partnerami biznesowymi.

Interfejs API NEXERA został zaprojektowany dla Operatorów współpracujących z NEXERĄ w modelu jednoekipowym, dwuekipowym jak również self-instal.

Dzięki integracji z API NEXERA możliwe jest: • Kierowanie zapytań o adresy będące w zasięgu sieci NEXERA • Składanie zamówień na usługi BSA oraz usługi Partnerstwa Technicznego • Umawianie wizyt z Klientem za pośrednictwem Kalendarza Montera • Monitorowanie statusu realizacji zamówień • Modyfikację uruchomionych usług BSA oraz Partnerstwa Technicznego • Dezaktywację uruchomionych usług BSA • Zgłaszanie awarii abonenckich i monitorowanie stanu ich usunięcia • Zgłaszania monitów i reklamacji dotyczących usług • Odbieranie informacji o pracach planowych i awariach masowych

Zachęcamy do pobrania materiałów informacyjnych o integracji API NEXERA

Instrukcja ogólnaInstrukcja ogólna
Download

Poniżej dostępne są również niezbędne dokumenty dla podmiotów zainteresowanych wdrożeniem API NEXERA.

Procesy biznesoweProcesy biznesowe
Download
Podręcznik dla programistów onboarding OK po API NEXERAPodręcznik dla programistów onboarding OK po API NEXERA
Download
Wymagane scenariusze testowe Wymagane scenariusze testowe
Download
Diagramy sekwencjiDiagramy sekwencji
Download
Specyfikacja API NEXERASpecyfikacja API NEXERA
Download