Strona główna Dla operatorów

Usługi i oferta hurtowa

Usługi i oferta hurtowa NEXERY

splitter

Jesteśmy wyłącznie hurtowym operatorem telekomunikacyjnym i świadczymy usługi dostępu do infrastruktury tylko Operatorom (Przedsiębiorcom Telekomunikacyjnym). Dzięki naszej światłowodowej sieci dostępowej FTTH, operatorzy telekomunikacyjni i telewizji kablowych mogą świadczyć Mieszkańcom gospodarstw domowych w zasięgu Sieci NEXERY najnowocześniejsze usługi telekomunikacyjne w atrakcyjnych pakietach.

Mieszkańców obszarów w zasięgu naszej sieci zapraszamy do sekcji Dla Mieszkańców i jednocześnie zachęcamy do kontaktu ze swoimi dostawcami usług i sprawdzenia czy już mogą dostarczać Państwu swoje usługi na Sieci NEXERY.

Operatorów (Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych) zainteresowanych skorzystaniem z Sieci NEXERY zapraszamy do zapoznania się z naszym Katalogiem Usług Hurtowych oraz z Ofertą Ramową (Wzorami Umów) zamieszczonymi poniżej.

  • KATALOG USŁUG HURTOWYCH
USŁUGA OPIS
BSA
(ang. Bitstream Access)
Operator Korzystający po połączeni się w PDU BSA (Usługa Połączenia Sieci) z Siecią NEXERY uzyskuje możliwość świadczenia całego pakietu usług detalicznych w oparciu o naszą transmisję danych, we wszystkich gospodarstwach domowych przypisanych do tego PDU BSA.
Połączenie Sieci w trybie kolokacji Operator Korzystający łączy się z naszym PDU BSA w jednym z 14 obszarów i uzyskuje dzięki temu możliwość świadczenia usługi BSA. Połączenie następuje w salach telehousingowych jednego z krajowych operatorów telekomunikacyjnych.
Kolokacja Zainteresowanym Operatorom Korzystającym, na potrzeby ulokowania urządzenia niezbędnego do Połączenia Sieci, możemy także udostępnić miejsce (wielokrotność U) w szafie zlokalizowanej w węźle sieci NEXERY (PDU BSA).
Dostęp do Kanalizacji Kablowej Operatorom Korzystającym, którzy chcieliby umieścić w naszej kanalizacji swoje kable telekomunikacyjne oraz skorzystać z infrastruktury towarzyszącej, zapewniamy taką możliwość w wybudowanych i udostępnionych odcinkach kanalizacji
Dzierżawa Ciemnych Włókien Operatorzy Korzystający mogą skorzystać również z niewykorzystanych w naszej sieci, ciemnych włókien światłowodowych, które udostępniamy na wybudowanych i udostępnionych ciągłych odcinkach dystrybucyjnych Sieci NEXERY.
LLU
(ang. Local Loop Unbundling)
Operator Korzystający zainteresowany dostępem pasywnym do gospodarstw domowych w zasięgu Sieci NEXERY, może skorzystać z dostępu do lokalnej pętli światłowodowej (przyłącza), czyli odcinka światłowodu od zakończenia sieci w lokalu abonenta do pierwszego splittera optycznego, który umieszczony jest przy granicy nieruchomości jednorodzinnej albo w piwnicy domu wielorodzinnego.

 

 

NEXERA analizuje na bieżąco zapotrzebowanie na usługi wspierające działalność Operatorów, a wynikiem tego jest stale aktualizowany Katalog Usług. Obecnie pracujemy nad następującymi usługami:

 

NOWA USŁUGA OPIS
Agregacja PDU BSA Usługa rozszerzająca zasięg usługi BSA dostępnej z jednego punktu PDU na całe województwo (Regionalny PDU BSA) lub całą Sieć NEXERY (Centralny PDU BSA).
Usługi CPE Usługa skierowana do operatorów niedysponujących własnymi ekipami technicznymi w obszarach z siecią NEXERA; działając w imieniu Operatora Korzystającego ekipy techniczne NEXERY mogą wykonać wszystkie czynności związane z uruchomieniem i utrzymaniem usługi i urządzeń abonenckich w lokalu.
Transmisja danych (punkt-punkt) Usługa zapewniająca transmisję danych o ustalonych każdorazowo parametrach, pomiędzy dwoma uzgodnionymi z OK punktami.

Operatorów zainteresowanych powyższymi nowym usługami prosimy o kontakt pod adresem mailowym sales@nexera.pl

 

  • OFERTA RAMOWA

Usługi dostępu do infrastruktury NEXERA (Nexera Sp. z o.o.) świadczy na równych i niedyskryminujących zasadach w oparciu o Ofertę Ramową zaakceptowaną w obecnej wersji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w dniu 23 sierpnia 2018 roku. Dokumenty (w formie Wzorów Umów) składające się na Ofertę Ramową NEXERY, można pobrać poniżej. Informacje o zasięgu Sieci NEXERY (adresy Gospodarstw Domowych) i dostępnych elementach infrastruktury znajdują się w sekcji Informacje Ogólne.

Operatorów zainteresowanych skorzystaniem z usług na bazie Oferty Ramowej zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem mailowym: sales@nexera.pl

Informacje o Ofercie Ramowej
0.24 MB
nxr-informacje-o-ofercie-ra...
Oferta Ramowa
1.91 MB
nxr-oferta-ramowa-180823.zip
Porozumienie wykonawcze
1.84 MB
nxr-porozumienie-wykonawcze...
  • OFERTA RAMOWA - TRANSMISJA DANYCH DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Usługi dostępu dołączy abonenckich na potrzeby transmisji danych do Jednostek Oświatowych (szkół) NEXERA (Nexera Sp. z o.o.) świadczy na równych i niedyskryminujących zasadach w oparciu o Ofertę Ramową wraz z Cennikiem zaakceptowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w dniu 2 sierpnia 2018 r. Dokumenty (w formie Wzoru Umowy wraz załącznikami) składające się na Ofertę Ramową NEXERY, można pobrać poniżej. Informacje o adresach jednostek oświatowych w zasięgu Sieci NEXERY (adresy szkół) znajdują się w sekcji Informacje Ogólne.

Oferta Ramowa - Jednostki Oświatowe
0.47 MB
nxr-oferta-jo-190401.pdf
Załącznik do Oferty Ramowej - Jednostki Oświatowe
0.12 MB
zalacznik-nr-8-nxr-jo-19040...