1 2 3

splitter

Na powiększającym się z każdym miesiącem zasięgu sieci NEXERY, swoje usługi we wszystkich dostępnych adresach aktywnie oferują operatorzy...
Ponad 6.000 Gospodarstw Domowych w blisko 100 miejscowościach może już korzystać z usług w sieci NEXERY. Listy Gotowych Adresów są...
Operatorzy detaliczni posiadający umowę na dostęp do infrastruktury sieciowej NEXERY mogą już bezpłatnie korzystać z serwisu internetowego...